Legislatie

Finantare IMM 2013-2020

 

 

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POS CCE

Descarca:

POSCCE(romana)POSCCE (engleza)Documentul Cadru de Implementare al POSCCE


 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU

Descarca:

 

 

 

 

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative – PODCA

Descarca:

 

 

Programul National pentru Dezvoltare Rurala – PNDR

Descarca:

 

 

Programul Operational Sectorial de Mediu – POS Mediu

Descarca:

Descarca:

 

 

 

Descarca:

http://www.fonduri-structurale.ro

 

Axa 5

 

Descarca: